Kabelnoord voegt zich bij werkgroep Digitale Vaardigheden

Gepubliceerd op: 25 juli 2023 12:01

Kabelnoord tekent intentieverklaring

In het voorjaar van 2023 is de werkgroep Digitale Vaardigheden opgericht en heeft de werkgroep een intentieverklaring getekend. De partijen die ondertekend hebben willen hiermee het startschot geven aan de versterking van digitale vaardigheden onder inwoners in de gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. De deelnemende partijen die gezamenlijk actief aan de slag gaan zijn Het Bolwerk, Stjoer, Bibliotheken Noord Fryslân, NHL/Stenden, Sûnenz en Kennislab NOF.

Intentie tot groei

Met de start van de intentieverklaring sprak de werkgroep de ambitie uit om een groeiende beweging in gang te zetten. Niet alleen door meer inwoners een stap verder vooruit te helpen in het omgaan met de digitale wereld, ook door met meer lokale partijen samen te werken. De eerste partij, Kabelnoord, heeft zich aangemeld en is onlangs aangesloten bij de werkgroep door het onder tekenen van de intentieverklaring.

 “Kabelnoord vindt het belangrijk dat iedereen zonder belemmering mee kan (blijven) doen aan de digitale samenleving. We streven ernaar dat zoveel mogelijk inwoners veilig gebruik kunnen maken van internet en hun weg weten te vinden in de digitale wereld. Deze samenwerking raakt onze missie, daarom tekenen wij de intentieverklaring en zetten wij ons in voor ‘Digitaal vaardig(er) in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel.” Aldus Daan van Beek, directeur Kabelnoord.

𝗢𝗻𝘁𝘄𝗶𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 𝘃𝗮𝗻𝘂𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗸𝗴𝗿𝗼𝗲𝗽
De afgelopen periode heeft de werkgroep een overzicht gemaakt van activiteiten waar inwoners kunnen oefenen met digitale vaardigheden. Deze activiteiten zijn te vinden op de websitepagina https://www.platformmeiinoar.nl/vind-je-digitale-weg 

𝗠𝗲𝘁 𝗶𝗻𝘄𝗼𝗻𝗲𝗿𝘀 𝗲𝗻 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗲𝘀 𝗶𝗻 𝗴𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲𝗸 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝗱𝗲 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲 𝘄𝗲𝗿𝗲𝗹𝗱
Vanaf september gaan studenten van NHL Stenden een onderzoek doen naar digitale vaardigheden. Zij proberen antwoord te zoeken op vragen als: hoe bereik je de juiste doelgroepen en waar hebben mensen behoefte aan? De studenten zullen hierbij professionals, bewonersinitiatieven en natuurlijk inwoners zelf spreken.

Het is de bedoeling dat er uiteindelijk mét alle betrokkenen wordt gezocht naar concrete, vernieuwende ideeën die bijdragen aan het vergroten van digitale vaardigheden in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel. De resultaten van dit onderzoek worden in januari 2024 gepresenteerd.