Op dit moment is er een storing in onze Wise-app. Kijk op onze klantenservice pagina wat u kunt doen. 

De Bibliotheek op school op 98% van alle basisscholen in Noord-Fryslân

Gepubliceerd op: 10 januari 2024 10:09

Vanaf dit schooljaar werkt Bibliotheken Noord Fryslân samen met nog eens 27 basisscholen om taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid onder kinderen te stimuleren. Ook deze scholen krijgen een officiële Bibliotheek op school, de meer dan 2600 leerlingen van deze basisscholen zijn hiermee verzekerd van inspirerende (digitale) jeugdboeken en een uitdagende lees- en leeromgeving.

De scholen en de Bibliotheek willen kinderen en leerkrachten hiermee enthousiast maken voor (voor)lezen en de leesmotivatie versterken. Doordat ook deze 27 basisscholen aangesloten zijn bij Bibliotheken Noord Fryslân, is er een vrijwel volledige dekking van De Bibliotheek op School in Noord-Fryslân: 98%. De enkele scholen die nog niet zijn aangesloten, investeren op andere manieren in het bevorderen van leesplezier.

111 basisscholen en 13.000 kinderen hebben altijd leuke boeken binnen handbereik

Naar aanleiding van het Masterplan basisvaardigheden heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap € 12,9 miljoen gereserveerd voor het versterken van leesbevordering in de kinderopvang en op scholen. Met behulp van deze gelden kan Bibliotheken Noord Fryslân op 27 nieuwe basisscholen drie jaar lang de dienstverlening ‘de Bibliotheek op school’ uitvoeren. Van gemeente Harlingen tot Achtkarspelen, op de Waddeneilanden en ook in het speciaal onderwijs sluiten scholen aan bij deze aanpak. Hiermee werkt de Bibliotheek in Noord-Fryslân inmiddels samen met in totaal 111 basisscholen en hebben meer dan 13.000 kinderen altijd leuke boeken binnen handbereik. Met een dekking van 98% omarmen bijna alle basisscholen in Noord-Fryslân de aanpak de Bibliotheek op school en investeren daarmee in leesplezier en leesmotivatie voor zowel de leerlingen als leerkrachten.

De Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school stimuleert kinderen en jongeren om meer te lezen. Bij deze aanpak ondersteunt de Bibliotheek scholen om hun doelen uit het taal-/leesbeleid te bereiken, met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale) leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier. Ook de 27 nieuw aangesloten basisscholen krijgen een actuele en aantrekkelijke collectie boeken in school die de kinderen op school, maar ook thuis kunnen lezen. Een leerkracht van school wordt getraind tot leescoördinator om het belang van lezen bij leerkrachten, ouders en leerlingen onder de aandacht te brengen. Ook komt er een schrijver op bezoek op de scholen om het leesplezier bij de kinderen verder aan te wakkeren. Bovendien kunnen scholen die met De Bibliotheek op school meedoen gebruikmaken van een divers aanbod in dienstverlening en leesbevorderingsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld ‘Vakantielezen’ of ‘Scoor een boek!’ waarbij lezen op een sportieve en speelse manier wordt gestimuleerd.
 

Het begint met lezen

Kinderen die veel lezen halen betere schoolresultaten. Leren begint immers bij lezen. Het heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Met een goede taalbeheersing kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving. En daar heeft iedereen belang bij.