Bibliotheek Noord Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân werken samen aan de bekendheid van het Informatiepunt Digitale Overheid.

Gepubliceerd op: 5 januari 2024 15:37

Afgelopen najaar zocht de gemeente de bibliotheek op om samen promotiemateriaal voor het Informatiepunt Digitale Overheid te maken. Het is belangrijk dat de inwoners van de gemeente weten dat de bibliotheek deze dienst verleent.

Het informatiepunt voor inwoners

Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) is een dienstverlening van de bibliotheek voor niet-digitaal vaardige burgers.

Het IDO is vooral voor de inwoners, die een brief van de gemeente of andere overheidsinstantie krijgen, maar daarbij geen idee hebben wat ze vervolgens moeten doen of hoe ze moeten reageren. Tegenwoordig is veel correspondentie van de overheid digitaal en moet je bijna altijd inloggen met je DigiD. Je moet dan in eerste instantie al een DigiD hebben, maar ook weten hoe dit werkt.

Veel vragen bij het Informatiepunt gaan over de (digitale) Berichtenbox van MijnOverheid.nl, zaken zoals huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, belasting, studiefinanciering, rijbewijs, (verkeers)boetes, pensioen en uitkering.

Informatiepunt Digitale Overheid

Het Informatiepunt Digitale Overheid is een samenwerking van de Bibliotheken en diverse publieke dienstverleners, waaronder de Belastingdienst, CAK, CBR, CIZ, CJIB, DUO, SVB en UWV. De medewerkers van de bibliotheek helpen de burger zoeken naar de juiste informatie. Bij persoonsgebonden vragen wordt doorverwezen naar lokale partners, zoals sociaal raadslieden, welzijnsinstellingen, Humanitas, vak- en ouderenbonden en zorgkantoren.

Samenwerking gemeente en bibliotheek

Gemeente Noardeast-Fryslân vindt het belangrijk dat inwoners weten van het bestaan van het IDO. Vroegtijdige hulp kan veel problemen voorkomen. Om meer bekendheid aan het IDO te geven heeft de gemeente de samenwerking met de bibliotheek gezocht om een aantal promotionele en informatieve video’s te maken. Samen met een aantal medewerkers van de bibliotheek is een co-creatie ontstaan voor het maken van content voor social media. De video’s zijn binnenkort te zien op de social media kanalen van de gemeente en de bibliotheek. 

Bekijk de video op ons Facebook kanaal