Voortgezet onderwijs

Jongeren die de Nederlandse taal goed beheersen, presteren beter op school. Lezen, schrijven, spelling en grammatica: die ontwikkeling begint al vroeg. Op het voortgezet onderwijs ontwikkelen jongeren zich verder en bereiken ze een hoger taalniveau. Belangrijk dus! Om te zorgen dat alle jongeren opgroeien in een taalrijke omgeving, heeft de overheid het actieprogramma Tel mee met Taal opgezet. En vanuit dat programma werken we samen met scholen en gemeenten aan de taalontwikkeling van jongeren.

Bekijk de verschillende abonnementen voor het voortgezet onderwijs

De Bibliotheek op school

De landelijk ontwikkelde aanpak van de Bibliotheek op school bleek in het basisonderwijs ontzettend succesvol. Daarom zijn we in 2015 gestart met een pilot voor het vmbo. Waardoor ook het vmbo een schoolbibliotheek kan realiseren met een eigen digitaal leerlingenportaal en een uitleensysteem. Om lezen te stimuleren; thuis én op school. Daarnaast werkt een leesconsulent van de Bibliotheek samen met de leescoördinator van een school aan het opstellen van lees-, media- en activiteitenplannen. Lees meer over de Bibliotheek op school. Het aanbod voor het voortgezet onderwijs is nog volop in ontwikkeling. 

Noodzaak taalontwikkeling

Een goede taalbeheersing is dé sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar nog altijd is 14% van de 15-jarigen laaggeletterd en telt Nederland in totaal 1,3 miljoen laaggeletterden. Op het voorgezet onderwijs kunnen we nog zo veel doen om de taalontwikkeling te stimuleren. Doet uw school mee aan de Bibliotheek op school? Dan krijgt uw school een eigen leesconsulent van de Bibliotheek en stelt hij of zij samen met de leescoördinator van uw school meetbare doelen op. Met een abonnement geeft u iedere leerling de kans een taalachterstand in te halen.

Bibliotheek bij u op school?

Bent u geïnteresseerd in de Bibliotheek op school of wilt u meer informatie? Neem contact op via 088 – 1656 123 of stuur een e-mail naar educatie@bnfrl.nl.

Algemene informatie vindt u op www.debibliotheekopschool.nl of in het magazine Samen.